Assalamualaikum.


Mengenai persoalan apakah hukum perempuan memakai seluar.


Seperti hujah dari saudara di atas saya tidak mengatakannya ia salah. Memakai seluar dibolehkan tetapi haram memakainya di luar rumah atau di tempat umum. Disini saya juga akan mendetailkan posting-posting saya sebelum ini sekaligus menjawab persoalan di atas dengan telus. InsyaAllah.

Begitu juga halnya, kita dapat menyaksikan berbagai pakaian muslimah yang mungkin ditafsirkan sebagai sudah menutup aurat sebenarnya masih belum mengikut ketetapan syara'. Contohnya baju kurung dan baju labuh hingga ke lutut kemudian disesuaikan dengan seluar. Ya memang benar ia sudah menepati iaitu longgar, dan dapat menyorok susuk tubuh muslimah sendiri. Hakikatnya pakaian ini muncul kerana adat dan budaya sesuatu negeri contohnya di Malaysia; baju kurung, Jepun;Kimono,Indonesia;Kebaya,dsb.Namun di sini ingin saya jelaskan bahwa Dalam kaedah usul, al-‘am yabqa fi ‘ummumihi ma lam yarid dalil at-takhsis’ (suatu dalil yang bersifat umum tetap pada keumumannya, selama tidak ada dalil yang mengkhususkannya). [Dr.Muhammad Husain Abdullah, Al Wadhih fi Ushul Al Fiqh, hal.318]. Jika dilihat di dalam surah al Ahzab, ayat 59 ia merupakan dalil khusus muslimah wajib berjubah. Manakala Hadist dari Ummu Atiyah merupakan dalil khusus bahawa muslimah wajib mengenakan jubah tatkala keluar ke tempat umum(public life). Penjelasannya adalah seperti di bawah, semoga semua muslimah mendapat pencerahan.

Ada 3 (tiga) masalah yang sering dicampuradukkan yang sebenarnya merupakan masalah-masalah yang berbeza.

Pertama, masalah batasan aurat bagi wanita.

Kedua, pakaian muslimah dalam kehidupan khusus (al hayah al khashshash), iaitu tempat-tempat di mana wanita hidup bersama mahram atau sesama wanita, seperti di rumah .

Ketiga, pakaian muslimah dalam kehidupan umum (al hayah 'ammah), iaitu tempat-tempat di mana wanita berinteraksi dengan masyarakat secara umum, seperti di jalan-jalan, sekolah, pasar, kampus, dan sebagainya. Busana wanita muslimah dalam kehidupan umum ini terdiri dari jilbab dan tudung(khimar).

Masalah batasan aurat wanita tidak akan saya bahaskan di sini, posting sebelum ini sudah pun saya jelaskan. Apa yang ingin dijelaskan adalah apakah pakaian yang boleh dipakai oleh wanita semasa dalam kehidupan khusus (Hayaatul ‘Khassah/private life) dan semasa berada dalam kehidupan umum (Hayatul ‘am/Public Life).

Pakaian Wanita Dalam Kehidupan Khusus (Hayaatul ‘Khassah/private life)

Cara seorang Muslimah menutupi auratnya dihadapan lelaki ajnabi dalam kehidupan khusus seperti di rumahnya, syarak tidak menentukan bentuk/fesyen pakaian tertentu tetapi membiarkan secara mutlak tanpa menentukannya dan cukup dengan mencantumkan lafaz dalam firmanNya : “Wa la yubdina” (Dan janganlah mereka menampakkan) [Surah An-Nur:31] atau sabda nabi “Lam yahluh an yura minha” (tidak boleh baginya menampakkan tubuhnya) [HR Abu Dawud] . Jadi pakaian yang menutupi seluruh auratnya kecuali wajah dan tapak tangan dianggap sudah menutupi, walau bagaimana pun bentuknya. Memakai kain panjang, seluar, gaun dsb juga dapat menutupinya sebab bentuk dan jenis pakaian tidak ditentukan oleh syara. Berdasarkan hal ini maka setiap bentuk dan jenis pakaian yang dapat menutupi aurat iaitu yang tidak menampakkan aurat dianggap sebagai penutup bagi aurat secara syar’i, tanpa melihat lagi bentuk, jenis atau fesyennya. Namun demikian syarak telah mensyaratkan dalam berpakaian agar pakaian yang dikenakan dapat menutupi kulit. Jadi pakaian wajib dapat menutupi kulit sehingga warna kulitnya tidak diketahui. Jika tidak demikian, maka dianggap tidak menutupi aurat. Oleh kerana itu apabila kain penutup itu tipis/transparent sehingga nampak warna kulitnya dan dapat diketahui samada kulitnya berwarna merah atau coklat, maka kain penutup seperti ini tidak boleh dijadikan penutup aurat.

Pakaian Wanita Dalam Kehidupan Umum (Hayatul ‘am/Public Life)

Jika seorang wanita telah memakai pakaian yang menutupi aurat, tidak bermakna dia boleh mengenakan pakaian itu dalam kehidupan umum, seperti di Kampus, pasaraya, jalanan umum, pejabat atau di pasar-pasar dan sebagainya. Mengapa ? Sebab dalam kehidupan umum terdapat pakaian khas yang telah ditetapkan oleh syara'. Jadi dalam kehidupan umum tidak cukup hanya dengan menutup aurat, seperti memakai seluar panjang, atau baju potongan(e.g baju kurung) walaupun ia sudah dapat menutupi aurat.
Seorang wanita yang memakai seluar panjang atau baju potongan(e.g baju kurung) memang dapat menutupi aurat. Namun tidak bermakna dia boleh memakainya di hadapan lelaki yang bukan mahram, kerana dengan pakaian itu dia telah menampakkan keindahan tubuhnya (tabarruj). Tabarruj adalah, menampakkan perhiasan dan keindahan tubuh kepada lelaki asing/non-mahram (izh-haruz ziinah wal mahasin lil ajaanib) (An-Nabhani, 1990 : 104). Oleh karena itu walaupun ia telah menutupi auratnya, akan tetapi ia telah bertabarruj, sedangkan tabarruj dilarang oleh syara'. Pakaian yang dibenarkan pada kehidupan umum ialah jilbab dan tudung(khimar)

Kewajipan Jilbab [ TMQ Al Ahzab : 59]“Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Tafsir Ayat

Allah Swt. berfirman: Yâ ayyuhâ an-Nabiyy qul li azwâjika wa banâtika wa nisâ' al-Mu'mînîn (Hai Nabi, katakanah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan isteri-isteri orang Mukmin). Khithâb (seruan) ayat ini ditujukan kepada Rasulullah saw.

Allah Swt. memerintahkan Nabi saw. untuk menyampaikan suatu ketentuan kepada para Muslimah. Ketentuan yang ditetapkan kepada para wanita Mukmin itu adalah: yudnîna 'alayhinna min jalâbîbihinna (hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka).

Kata jalâbîb merupakan bentuk jamak dari kata jilbâb. Apakah pengertian jilbab?


Dalam kitab Al Mu'jam Al Wasith karya Dr. Ibrahim Anis (Kairo : Darul Maarif) halaman 128,
-Jilbab bermaksud sebagai "Ats tsaubul musytamil 'alal jasadi kullihi" (pakaian yang menutupi seluruh tubuh), atau "Ma yulbasu fauqa ats tsiyab kal milhafah" (pakaian luar yang dikenakan di atas pakaian rumah, seperti milhafah (baju terusan), atau "Al Mula`ah tasytamilu biha al mar`ah" (pakaian luar yang digunakan untuk menutupi seluruh tubuh wanita).

Kamus Bahasa Arab : Al-Muhith, Muhammad bin Ya'qub al-Fairuz Abadi, Muassasatu ar-Risalah, Beirut Lebanon

-Pakaian yang lebar seperti terowong (tidak terpotong); gamis/jubah dan pakaian longgar untuk wanita serta dapat menutup pakaian wanita sehari-hari (ats-tsiyab, pakaian yang biasa dipakai di rumah bersama mahram atau wanita lain).

Kamus Mukhtaru ash-Shihhah

- Al-Jauhari menyatakan bahwa jilbab adalah pakaian yang disebut milhafah atau dikatakan mula-ah (mantel, kain penutup dari atas hingga bawah atau sekali masuk)

Jadi jelaslah bahawa yang diwajibkan atas wanita adalah mengenakan pakaian yang sekeping lurus ke bawah hingga mata kaki( Arab:milhafah/mula’ah) yang dikenakan sebagai pakaian luar (di dalamnya masih ada pakaian rumah atau pakaian sehari-hari(ats-tsiyab) tetapi bukan coli dan seluar dalam) lalu dihulurkan ke bawah hingga menutupi kedua kakinya.

Kewajipan jilbab dalam kehidupan umum

Untuk seruan pemakaian jilbab pada TMQ Al-Ahzab: 59, terdapat qarinah berupa hadits dari Ummu 'Athiyah yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak bertolak ansur seorang wanita yang berada pada kehidupan umum (di luar rumah) dalam keadaan tidak mengenakan jilbab, dengan alasan tidak ada (sekalipun!). Hal ini menunjukkan bahwa pemakaian jilbab dalam kehidupan umum adalah WAJIB, sebab Rasulullah SAW sama sekali tidak bertolak ansur terhadap pelalaian suatu kewajiban.

Rasulullah saw. memerintahkan kami untuk keluar pada Hari Fitri dan Adha, baik gadis yang menginjak akil baligh, wanita-wanita yang sedang haid, maupun wanita-wanita pingitan. Wanita yang sedang haid tetap meninggalkan solat, namun mereka dapat menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum Muslim. Maka Aku(Ummu 'Athiyah) bertanya, "Wahai Rasulullah, salah seorang di antara kami tidak memiliki jilbab?" Rasulullah saw. menjawab, "Hendaklah saudarinya meminjamkan jilbabnya kepadanya." (HR Muslim).

Berkaitan dengan hadits Ummu 'Athiyah ini, Syaikh Anwar Al-Kasymiri, dalam kitabnya Faidhul Bari, Juz I hal. 388, mengatakan : "Dapatlah difahami dari hadits ini, bahawa jilbab itu dituntut apabila seorang wanita keluar rumah, dan dia tidak boleh keluar [rumah] jika tidak mengenakan jilbab."

Kewajipan Khimar (tudung) dalam kehidupan umum“Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak darinya.”
Kata khumur merupakan bentuk jamak dari kata khimar. Khimar atau tudung wajib dipakai jika hendak keluar rumah menuju ke tempat umum (public life).

Rumusan

-Dalam kaedah usul, al-‘am yabqa fi ‘ummumihi ma lam yarid dalil at-takhsis’ (suatu dalil yang bersifat umum tetap pada keumumannya, selama tidak ada dalil yang mengkhususkannya). [Dr.Muhammad Husain Abdullah, Al Wadhih fi Ushul Al Fiqh, hal.318]

- Surah Ahzab: 59 dan hadis dari ummu Athiyah merupakan nas khusus menjelaskan tentang jilbab merupakan pakaian yang wajib dipakai apabila keluar rumah dan menuju tempat-tempat umum bertemu masyarakat.
- Pakaian muslimah (ketika keluar rumah) terdiri dari dua lapis, iaitu pakaian rumah (ats-tsiyab) dan baju luar yang berupa jilbab. Inilah pakaian wanita yang telah ditetapkan syarak.

- Seluar dan pakaian potongan seperti baju kurung hanya boleh dipakai di kehidupan khusus bersama mahram dan wanita lain. Ataupun pakaian tersebut boleh dipakai di dalam jilbab(jubah) sebagai ats-tsiyab.Wallahu’alam

45 comments:

Rahsia Handphone Murah.. said...

Semoga semua muslimat di Malaysia akan menutup aurat dgn sempurna, bukan sekadar pakai tudung tp nmpak body.. nway, nice entry

G-313 said...

Nampak agak 'keras' entri ini.. (",)

Anonymous said...

Assalamualaikum, salam kenal dari anak borneo....

btw, tentang jilbab emang kewajiban bagi muslimah, tetapi apakah orang kafir wajib memakai jilbab juga?

p.s: salam kenal ya?

Anonymous said...

Assalamualaikum, salam kenal dari anak borneo....

btw, tentang jilbab emang kewajiban bagi muslimah, tetapi apakah orang kafir wajib memakai jilbab juga?

p.s: salam kenal ya?

nursyurga said...

salam. bergantung pada ijtihad khalifah bila adanya daulah islamiyah.

Anonymous said...

salam ziarah..maaf ye ana nak berkongsi artikel FAKTA YANG KITA SEMUA KENA TAHU di blog ana
http://nurmujahidah.blogstarz.my/

Amiratun Nadhirah said...

Salam,

Tahniah diatas artikel yang sungguh menarik...saya setuju dengan wanita tidak boleh memakai seluar di luar rumah.apapun teruskan usaha baik anda.

wassalam

sri juju said...

sy ingin mmnta pndangan sdikit ya...
ad wanita mmakai kain ata0 baju krung..ttpi ddlam kain i2 sndri trdpat se0rg llaki...
pndangan sy lbeh baek mmakai sluar drpd kaen krana ianya dpt mngurangkan rsiko utk kite x mmbuat maksiat...ape pndangan kamo0 semua...

. said...

nice blog..
keep up the good work..

Anonymous said...

[url=http://firgonbares.net/][img]http://firgonbares.net/img-add/euro2.jpg[/img][/url]
[b]adobe creative suite 4 design premium torrent, [url=http://firgonbares.net/]windows vista service pack 2[/url]
[url=http://firgonbares.net/][/url] 650 oem software academic software to
nero cd burner [url=http://firgonbares.net/]store checkout software[/url] advantage software canada
[url=http://firgonbares.net/]virtual office software[/url] microsoft software com
[url=http://firgonbares.net/]software shop co[/url] educational software price
adobe creative suite 4 torrent [url=http://firgonbares.net/]buying software[/b]

Anonymous said...

[url=http://sunkomutors.net/][img]http://sunkomutors.net/img-add/euro2.jpg[/img][/url]
[b]nero burning software, [url=http://sunkomutors.net/]newbyte educational software[/url]
[url=http://sunkomutors.net/][/url] adobe acrobat 9 standard tutorial nero 9 disk space reporting error
software to buy tickets [url=http://sunkomutors.net/]hosting reseller software[/url] website store software
[url=http://sunkomutors.net/]to buy spss software[/url] kaspersky 8.0 updates
[url=http://sunkomutors.net/]discount microsoft office for students[/url] Mac Box Set
microsoft software products [url=http://sunkomutors.net/]foro crack nero 9[/b]

Anonymous said...

[url=http://bariossetos.net/][img]http://hopresovees.net/img-add/euro2.jpg[/img][/url]
[b]buy software for cheap, [url=http://vonmertoes.net/]adobe academic software[/url]
[url=http://hopresovees.net/][/url] oem software illegal education software store
download adobe acrobat 8 pro [url=http://hopresovees.net/]Adobe Photoshop CS3[/url] purchase system software
[url=http://bariossetos.net/]oem software store[/url] selling software in the
[url=http://vonmertoes.net/]adobe creative suite 4 web premium serial[/url] software at low prices
learning software canada [url=http://hopresovees.net/]educational discount for software[/b]

Anonymous said...

[url=http://vonmertoes.net/][img]http://bariossetos.net/img-add/euro2.jpg[/img][/url]
[b]free educational software, [url=http://hopresovees.net/]software buying advice[/url]
[url=http://vonmertoes.net/][/url] windows xp download windows xp help
microsoft student discount software [url=http://bariossetos.net/]windows xp sp4[/url] microsoft office 2003 standard edition
[url=http://bariossetos.net/]purchase discount software[/url] kaspersky antivirus free offer
[url=http://bariossetos.net/]purchase finance software[/url] teachers educational software
to buy software that [url=http://hopresovees.net/]software webshop[/b]

Anonymous said...

[url=http://vonmertoes.net/][img]http://hopresovees.net/img-add/euro2.jpg[/img][/url]
[b]antivirus kaspersky, [url=http://vonmertoes.net/]Pro Finale 2009 FileMaker[/url]
[url=http://vonmertoes.net/][/url] buy software games make windows 98 look like vista
nero 9 uninstaller [url=http://vonmertoes.net/]Collection Mac Retail[/url] software button shop v3
[url=http://bariossetos.net/]buy dreamweaver cs4[/url] filemaker pro 10 training
[url=http://bariossetos.net/]acdsee photo manager[/url] buy cheap software online
where to buy adobe software [url=http://bariossetos.net/]oem software package[/b]

Anonymous said...

Hello!!! links-pamiesz.blogspot.com is one of the most outstanding innovative websites of its kind. I enjoy reading it every day. Keep it that way.

Anonymous said...

gothic singles friends australia [url=http://loveepicentre.com/]united kingdom dating[/url] looking for love personals http://loveepicentre.com/ is the last bachelor still dating the girl

Anonymous said...

vitamin k for skin [url=http://usadrugstoretoday.com/categories/dejar-de-fumar.htm]dejar de fumar[/url] updated hangzhou long jing tea factory admission http://usadrugstoretoday.com/categories/antidepressivo---anti-ansia.htm elevated blood pressure while on nicotine patch http://usadrugstoretoday.com/products/bystolic.htm
vermont medical center [url=http://usadrugstoretoday.com/products/prednisolone.htm]prednisolone[/url] blood fin tetra compatability [url=http://usadrugstoretoday.com/products/astelin.htm]teenage health concerns[/url]

Anonymous said...

mercedes slk 350 http://autoexpress.in/scion/turbo/for/scion/xb smithton auto parts
[url=http://autoexpress.in/rover/mars/rover/2008]tn87 mercedes[/url] dodge window regulator [url=http://autoexpress.in/rally/daytona/spring/bike/rally]daytona spring bike rally[/url]
mercedes 109 for sale http://autoexpress.in/royce/rolls/royce/phantim/nj
[url=http://autoexpress.in/nissan/nissan/versa/bad/gas]best eco friendly automobile[/url] the country home to the volvo automobile [url=http://autoexpress.in/saleen/photos/saleen/mustang]photos saleen mustang[/url]
mercedes dealer houston texas http://autoexpress.in/maybach/starting/the/maybach/tiger/tank/engine
[url=http://autoexpress.in/scooters]mercedes feuerwehr verkauf[/url] discont auto parts [url=http://autoexpress.in/rally/rally/race/cars/for/sale]rally race cars for sale[/url]

Anonymous said...

chinese brand infant shoes http://topcitystyle.com/yellow-women-s-tops-color44.html marlboro classics shoes [url=http://topcitystyle.com/emporia-armani-jeans-for-women-denim-blue-item2347.html]fashion furniture[/url] pictures of mens and womens shoes from the medieval times
http://topcitystyle.com/d-amp-g-fitted-pullover-for-men-grey-item2531.html elk grove illinois catalog designers [url=http://topcitystyle.com/light-blue-color58.html]how to make dog clothes[/url]

Anonymous said...

entourage fashion clothing http://topcitystyle.com/iceberg-accessories-brand30.html plus size designer womens clothes [url=http://topcitystyle.com/sky-blue-white-dress-shirts-color200.html]dog clothes for small dogs[/url] swimming clothes
http://topcitystyle.com/men-page94.html preschooler clothes on sale [url=http://topcitystyle.com/white-black-color95.html]walking shoes[/url]

Anonymous said...

canadian amateur http://xwe.in/shemales/marge-attacks-shemales
[url=http://xwe.in/gay-anal/gay-junior-bodybuilding]adult video share website[/url] free adult lesbian lessons [url=http://xwe.in/girl-anal/anal-stretching-experiment-diameter]anal stretching experiment diameter[/url]
miami adult book stores http://xwe.in/hcg-oral/forced-oral-fantasy
[url=http://xwe.in/thongs/fantasy-thongs]sexy hentai finger[/url] adult shark blue lagoon [url=http://xwe.in/thongs/granny-thongs]granny thongs[/url]
british anal fisting http://xwe.in/blowjob/teen-blowjob
[url=http://xwe.in/shemale/fucked-by-a-shemale]sexy vegas phone game[/url] nude teens getting anal [url=http://xwe.in/erotic-video/erotic-poems-and-stories]erotic poems and stories[/url]
young berg ft jounir sexy lady http://xwe.in/orgy/anime-lesbian-orgy
[url=http://xwe.in/bondage/bondage-hq]cordelia nikki carlisle xxx[/url] porn over 60 [url=http://xwe.in/thongs/exposed-thongs-in-public]exposed thongs in public[/url]

Anonymous said...

movie poster for war [url=http://full-length-movies.com/dvd-quality-movie-deuce-bigalow-european-gigolo/7901database/]Deuce Bigalow European Gigolo[/url] freedom to fascism the movie [url=http://full-length-movies.com/dvd-quality-movie-la-camarera-/28472database/]La Camarera [/url]
wach the fullmetal alchemist movie for free [url=http://worldmovs.co.cc/full_version-goldrake-all-attacco/25667database/]Goldrake All'attacco[/url] zodiac murder movie [url=http://full-length-movies.com/dvd-quality-movie-first-sunday/12263database/]First Sunday[/url]
children movie auditions in illinois [url=http://worldmovs.co.cc/full_version-movie-feature---atonement/16728database/]Movie Feature - Atonement[/url] south hills mall movie schedule [url=http://worldmovs.co.cc/full_version-shooter/6100database/]Shooter[/url]
last days movie [url=http://full-length-movies.com/dvd-quality-movie-death-sentence/16532database/]Death Sentence[/url] movie sean penn madonna [url=http://worldmovs.co.cc/full_version-soy-leyenda/5214database/]Soy Leyenda[/url]

Anonymous said...

breast enlargment gift certificate [url=http://usadrugstoretoday.com/products/indocin.htm]indocin[/url] assessment scale post traumatic stress http://usadrugstoretoday.com/products/ed-discount-pack-1.htm
the travel agency at dhmc medical center drive [url=http://usadrugstoretoday.com/categories/female-enhancement.htm]female enhancement[/url] vincent blood md [url=http://usadrugstoretoday.com/products/frozen--energy-and-libido-enhancer-.htm ]ashley judd breast [/url] vaginal itch burn chaffe
male enhancement scams [url=http://usadrugstoretoday.com/products/plendil.htm]plendil[/url] mental health programs manatee county http://usadrugstoretoday.com/products/innopran-xl.htm
magnesium calcium kidney failure [url=http://usadrugstoretoday.com/products/synthroid.htm]synthroid[/url] neil sean weight loss [url=http://usadrugstoretoday.com/products/wellbutrin-sr.htm ]liz tate drug education drug free [/url] health and safety courses

Anonymous said...

skateboarding clothes http://www.thefashionhouse.us/hugo-boss-casual-brand34.html ballroom dancing shoes for women in large sizes [url=http://www.thefashionhouse.us/cream-jackets-amp-sweatshirts-color68.html]shoeshine[/url] rhone alpes fashion
http://www.thefashionhouse.us/dolce-amp-gabbana-leather-jacket-for-men-black-item2298.html cosmopolitan south africa fashion pages view [url=http://www.thefashionhouse.us/black-casual-color2.html]mirrors designer bath[/url]

Anonymous said...

virtule fashion games for kids http://luxefashion.us/?action=products&product_id=1910 road bike shoes [url=http://luxefashion.us/dark-blue-jeans-color11.html]shoes for tall women[/url] chihuahua clothes
http://luxefashion.us/red-black-button-down-tops-shirts-color39.html stripper shoes wholesale [url=http://luxefashion.us/roberto-cavalli-trendy-button-jacket-for--item1751.html]dian ferrari shoes australia[/url]

Anonymous said...

dogs clothes http://topcitystyle.com/new-women-s-tops-type6.html forever young shoes [url=http://topcitystyle.com/turquoise-white-color98.html]ralph lauren paints[/url] barbie fashion bag
http://topcitystyle.com/zu-elements-casual-brand61.html fashion games [url=http://topcitystyle.com/guess-unisex-beach-towel-yellow-green-item2088.html]fashioniasta[/url]

Anonymous said...

free jackpot party downloads http://xwn.in/lottery_ok-lottery-results card counting blackjack kevin blackwood casinos copyright play
[url=http://xwn.in/keno_on-net-to-play-keno]ohio gambling[/url] foxwood bingo [url=http://xwn.in/slot_tcr-slot-car]tcr slot car[/url]
vfw medford ma bingo http://xwn.in/betting_canada-sports-betting
[url=http://xwn.in/casino-online_private-branded-casino]free online casino tournaments[/url] maryland mult match lottery [url=http://xwn.in/casino-online_copper-queen-casino-hotel]copper queen casino hotel[/url]
what time of day to retailers sell lottery tickets in california http://xwn.in/casino-online_harrahs-casino-rincon southern baptist position on gambling [url=http://xwn.in/lottery_massachustts-lottery]massachustts lottery[/url]

Nazihah Amir said...

salam.
agak keras/syadid pandangan tentang seluar dan baju kurung tu..

apa yang saya belajar sepanjang di maahad, atau di kuliah2 agama, seluar itu boleh, asalkan longgar, bajunya labuh, dan x nampak bentuk..

ustaz2, ustazah2 yang belajar di mesir, makkah, madinah, yang mengambil jurusan agama, kebanyakan yang saya tanya, tidak menghalang pemakaian baju kurung/seluar.

yang haramnya,, seluar yang ketat sendat tu..atau baju yang sah-sah nampak bentuk badan wanita yang menggiurkan.=)

Anonymous said...

I am sure you will love [URL=http://e--store.com/]prada outlet[/URL] for more UUOtBXsM [URL=http://e--store.com/ ] http://e--store.com/ [/URL]

Anonymous said...

cold-mountain ebook http://audiobookscollection.co.uk/de/Managing-Visitor-Attractions-Second-Edition-New-Directions/p226629/ free ebook legend of sleepy hollow [url=http://audiobookscollection.co.uk/fr/Too-Big-to-Fail-The-Inside-Story-of-How-Wall-Street-and-Washington-Fought-to-Save-the-Financial-System-and-Themselves/p147265/]ebook sales letter software[/url] ebook reader for s60v5

Anonymous said...

mobipocket ebook reader 6.0 http://audiobooksplanet.co.uk/fr/Your-Marketing-Sucks/p21808/ ebook novel textbook [url=http://audiobooksplanet.co.uk/de/American-Women-Missionaries-at-Kobe-College-1873-1909-East-Asia-History-Politics-Sociology-and-Culture/p213328/]c s forester ebook[/url] opus ebook

Anonymous said...

ganancias software educativo http://buysoftwareonline.co.uk/es/product-37180/VeryPDF-PDF-Stamper-2-3 books ofthe bible software game [url=http://buysoftwareonline.co.uk/it/product-37212/MetaProducts-Offline-Explorer-Pro-4-8]website creation software review[/url] billing card post software
[url=http://buysoftwareonline.co.uk/category-8/Office-Tools?page=2]Office Tools - Cheap Legal OEM Software, Software Sale, Download OEM[/url] tennessee software contractors
[url=http://buysoftwareonline.co.uk/de/category-10/Internet][img]http://buyoem.co.uk/image/6.gif[/img][/url]

Anonymous said...

game making software for mac http://buysoftwareonline.co.uk/product-37108/D3DGear-2-3 medicina familie software [url=http://buysoftwareonline.co.uk/de/product-33470/Photomatix-Tone-Mapping-2-0-for-Photoshop-x32]organize software on usb drive[/url] windows free partition software
[url=http://buysoftwareonline.co.uk/de/category-200-210/Internet]Internet - Download OEM, Software Sale, OEM Software[/url] dvb 3rd party software
[url=http://buysoftwareonline.co.uk/es/information-7/FAQ][img]http://buyoem.co.uk/image/3.gif[/img][/url]

Anonymous said...

[url=http://redbrickstore.co.uk/products/tricor.htm][img]http://onlinemedistore.com/7.jpg[/img][/url]
pharmacy technician job forecast in new jerse http://redbrickstore.co.uk/products/cytotec.htm rice pharmacy east st louis [url=http://redbrickstore.co.uk/products/seroquel.htm]walmart pharmacy generic drugs[/url]
university of buffalo department of pharmacy practice http://redbrickstore.co.uk/products/erythromycin.htm average cost of tuition for pharmacy school [url=http://redbrickstore.co.uk/products/shuddha-guggulu.htm]shuddha guggulu[/url]
biotech pharmacy http://redbrickstore.co.uk/products/generic-imitrex.htm cornerstone pharmacy [url=http://redbrickstore.co.uk/catalogue/z.htm]davis pharmacy[/url]
live pharmacy ce http://redbrickstore.co.uk/products/zyprexa.htm cub pharmacy lakeville minnesota [url=http://redbrickstore.co.uk/products/xplode--stamina--energy-and-sex-enhancer-.htm]xplode stamina energy and sex enhancer [/url]

Anonymous said...

[url=http://englandpharmacy.co.uk/products/shuddha-guggulu.htm][img]http://onlinemedistore.com/3.jpg[/img][/url]
pill crusher pharmacy http://englandpharmacy.co.uk/products/chloramphenicol.htm novolin insulin coupons for pharmacy [url=http://englandpharmacy.co.uk/products/ophthacare.htm]pharmacy lab jacket[/url]
pharmacy technician online course http://englandpharmacy.co.uk/products/sumycin.htm pharmacy forms [url=http://englandpharmacy.co.uk/products/roxithromycin.htm]roxithromycin[/url]
walgreens pharmacy a1a pompano beach florida http://englandpharmacy.co.uk/products/depakote.htm best online pharmacy to buy nasonex [url=http://englandpharmacy.co.uk/products/calan.htm]plan 040 wellpoint pharmacy medical[/url]
stultz pharmacy http://englandpharmacy.co.uk/products/rocaltrol.htm arizona state board pharmacy [url=http://englandpharmacy.co.uk/products/levitra-professional.htm]levitra professional[/url]

Anonymous said...

[url=http://louis-vuitton-onlineoutlet.blogspot.com/]Louis Vuitton Factory Outlet[/url]

[url=http://louis-vuittonoutletcalifornia.blogspot.com/]Louis Vuitton Outlet Las Vegas[/url]

[url=http://louis-vuittonstoreoutlet.blogspot.com/]Louis Vuitton Store Outlet[/url]

[url=http://louis-vuitton-store-uk.blogspot.com/]Louis Vuitton Store San Francisco[/url]

[url=http://louis-vuitton-discountstore.blogspot.com/]Louis Vuitton Official Store[/url]

Anonymous said...

[url=http://louis-vuittonoutletarizona.blogspot.com/]Louis Vuitton Outlet Arizona[/url]

[url=http://louis-vuittonluggageoutlet.blogspot.com/]Louis Vuitton Outlet San Diego[/url]

[url=http://usa-louisvuitton.blogspot.com/]Buy Louis Vuitton Online Usa[/url]

[url=http://louis-vuitton-store-ny.blogspot.com/]Louis Vuitton Store Ny[/url]

[url=http://authentic-louisvuittonbagssale.blogspot.com/]Used Louis Vuitton Bags For Sale[/url]

Anonymous said...

[url=http://louis-vuitton-store-uk.blogspot.com/]Louis Vuitton Store Uk[/url]

[url=http://louisvuittonoutlet-online.blogspot.com/]Louis Vuitton Outlet Online[/url]

[url=http://louis-vuitton-purses-outlet.blogspot.com/]Louis Vuitton Outlet Authentic[/url]

[url=http://louis-vuittonoutletvirginia.blogspot.com/]Louis Vuitton Outlet Arizona[/url]

[url=http://louis-vuittonfactoryoutlet.blogspot.com/]Louis Vuitton Outlet Stores[/url]

Anonymous said...

[url=http://usa-louisvuitton.blogspot.com/]Louis Vuitton Handbags Usa[/url]

[url=http://original-louisvuittonoutlet.blogspot.com/]Louis Vuitton Outlet Shoes[/url]

[url=http://shoplouisvuitton-uk.blogspot.com/]Shop Online Louis Vuitton[/url]

[url=http://authentic-louis-vuittonbelts.blogspot.com/]Authentic Louis Vuitton Belts[/url]

[url=http://louis-vuittonoutletreal.blogspot.com/]Louis Vuitton Outlet London[/url]

Anonymous said...

[url=http://louis-vuittonstoreoutlet.blogspot.com/]Louis Vuitton Store Outlet[/url]

[url=http://shop-louisvuitton-uk.blogspot.com/]Louis Vuitton Online Shop Uk[/url]

[url=http://louis-vuittonoutletauthentic.blogspot.com/]Louis Vuitton Outlet Pa[/url]

[url=http://louis-vuittonoutletcalifornia.blogspot.com/]Louis Vuitton Outlet California[/url]

[url=http://louis-vuittonstorelocation.blogspot.com/]Louis Vuitton Factory Store[/url]

Anonymous said...

[url=http://omegaaquaterra.blogspot.jp/] オメガ アクアテラ[/url]


The latest in iPods - iPod Video

IPods are a wonderful marketplace hit considering that their appearance in 2001, nearly eight years ago. Considering that listening to music is among the favourite pursuits of at this time folks, the continuous evolution of this device was a crucial request, so the brand new item presented a varied assortment of new benefits, accessories and capacities. The iPod evolved from a straightforward and fundamental music player to a sum of music player, recorder, and photograph viewer and now to a both music and video device.

he most important new feature on the newest generation of iPods, that means the 5th generation, is the video. Generally, these inventive and technologically advanced, however modest devices assistance both MPEG-4 and H.264 videos at substantially high resolutions, which are not far from a VSH tape. Genuinely, in significantly more precise terms, the H.264 codec can perform video at frame prices up to thirty frames per 2nd, video bit prices as large as 768 kilobits per second and photographs as big as 320 pixels broad by 240 pixels large. Comparing the iPod video using the Television 27 FPS or the videos 24 FPS, it's obvious the small gadget it really is significantly significantly better. Pertaining to the audio characteristics, comparing to a CD quality, the iPod video is superior.

Alternatively, the MPEG-4 video supports somewhat rate of 2,500 kilobits per second and images as big as 480 pixels broad by 480 pixels high, which means 3 times the size with the real screen (in comparison using the H.264 video, which supports pictures exactly the same size since the display pf the iPod). The testimonials on this item are to date, very good ?the top notch within the movement photos is wonderful, with practically optimal colors, even when the device is connected to a Tv set in order to watch a video. Much more, viewing the videos to the real iPod is feasible thanks to a larger screen, which also makes it possible for the substantial visibility of sharp texts and photographs. Even now, while the battery is claimed to last all over twenty hrs, that is an evolution considering the fact that the final iPod model, the battery is a great deal quickly consumed when watching movies.

The assortment of enhancements since the final model of iPod is amazing: the brand new video iPod includes a whole new design, but while in the similar black and white colors and using a new set of add-ons, which range from globe clock, smaller sized earphones along with a thinner slipcase to AC adapter and FireWire cable. Regarding the new package layout, the iPod video includes a whole new search: the box is flat and in a square shape; the shade within the new box is black with silver accents, such because the Apple brand plus the text. The latest generation of iPods surprised the market in many strategies: from your video capacities for the other improved functions given that the last model in 2005 and through the style and design and package deal changes towards the broad and evolved assortment of add-ons that happen to be attainable together with the new iPod video.

The evolution from the iPod exhibits an greater curiosity in frequently developing this device and always taking into account the needs and desires in the customer. Its expected the up coming generation of iPods to be much more optimized, by using a lot of alterations from the video settings plus a longer capability with the battery when watching movies.

To seek out a great deal more information to the most current developments for iPods, pay a visit to the website beneath:

www.bestfreeipods.comAnonymous said...

[url=http://omegadevillekakaku.blogspot.jp/]オメガ デビル[/url]


Omega Watches An Illustration Of Terrific Combination Of Best Material And Best Accuracy

The business enterprise that was founded by 23-year-old Louis Brandt at La Chaux-de-Fonds in Switzerland in 1848 inevitably became the mother or father firm in the Omega brand. He meticulously assembled key-wound precision pocket watches from elements supplied by neighborhood craftsmen with his bare hand. With time, the Omega observe has come to be one of Switzerland's greatest and most luxurious exports with its different layout and impeccable precision aiming to keep its recognition and appeal for generations every now and then. In accordance to Greek alphabet Omega signifies achievement and perfection, which continues to be persuaded by this enterprise in every single pieces they manufactures. Still now they carry on to provide watches made with pride and precision that are available in many a variety of shapes, sizes, colours and variations, for men and women.

New patterns with different handy functions are currently being launched every one of the time helping Omega to proceed to develop to remain with the competitors. The an assortment of provides announced by Omega just about every year with its new revolutionary watches to choose from is ample to allure the people. As a consequence of this and many other vital factors Omega continues to get one within the most recognizable and impressive view corporations within the market holding a dominant place.

Considering in the different events which can be getting organized and participated the Omega Business has especially intended watches that could go parallel with each and every event. It will provide purchasers that has a view that will be worn through sporting occasions at the same time as in the workplace therefore prosperous in proving its versatility. And what is much more remarkable about these watches is that they are to choose from in affordable price tag. It appears to become really tricky job to pick, which is highest quality watch for you from the collections of so vividly constructed watches with beneficial functions nonetheless it just isn't so. Omega watches thankfully has make the collection of watches problem totally free.

Omega is it truly is famous for its top quality components precision and dependability nevertheless continues to get employed for a lot of military and in many cases from the Olympics. The largest achievement nevertheless for being described is when Neil Armstrong sported an Omega watch to his journey about the moon in1969. Other favored watches of Omega Enterprise are Omega Speedmaster chronograph, the Omega Seamaster waterproof sports activities observe along with the Omega Constellation watches, which nonetheless continues to be exceptionally sought after. Omega watches have often been identified for their fine craftsmanship and precision and no wonder why proprietor of such watches feel proud of themselves.Anonymous said...

[url=http://omegadevillekakaku.blogspot.jp/]オメガ デビル レディース[/url]


Omega Watches Speedmaster Model

Omega is usually a Swiss luxury observe manufacturer primarily based in Bienne, Switzerland. It truly is one within the most well acknowledged observe building brands on the earth. Even Neil Armstrong wore 1 on the Omega watches when he to begin with set his foot for the moon from the yr 1969. So, it's the fist watch within the moon. This timepiece is now exhibited in Washington D.Cs Nationwide Air and Area Museum.

This brand had also been the preference of NASA astronaut, Buzz Aldrin, who was furthermore the second human staying to set his foot on moon following Armstrong, his mission commander. In his guide, Return to Earth, Aldrin mentioned that even though donating many different important things to the Smithsonian Institution, few of his goods were stolen and his Omega view was 1 of them.

Omega Speedmaster Qualified Chronograph was the timepiece that was worn to the moon by the two Armstrong and Aldrin. This chronograph wristwatch was also worn on moon all by Apollo eleven mission and for the duration of the primary American area walk during Gemini four. The Speedmaster Specialist is one of the most Omega watches which have met the necessities of NASA for space flight and is deemed since the only model certified by EVA.

There are numerous other designs that happen to be included in the Speedmaster collection but no timepiece could get the recognition like Speedmaster Specialist of Omega. It can be a single from the longest developed Omega watches. All the same, when you're below an impression the Speedmaster collection was basically manufactured for room exploration, you are incorrect! The timepiece was not built initially for this function rather it was launched inside the market place inside the yr 1957 as a racing and sports chronograph and this set off the place of Omega because the authorized timekeeper for Olympics.

CK 2915 was the initial model of Speedmaster. This view was introduced during the market in 1957 and integrated the well-known Omega Calibre 321. Lemanias Albert Piguet developed the timepiece inside the year 1946. The identify Speedmaster gained inspiration from your versions special tachymeter scale bezel that was uncovered to become a prominent attribute within their subsequent collections. The model was introduced with all the series hallmark domed Plexiglas crystal, triple-registered chronograph layout, and high-contrast, effortless markers. It even utilised Broadarrow handset on the brand.

The second edition of this model was launched in the 12 months 1959 along with the newer edition became favorite as CK 2998. It had been introduced with alpha hands in addition to a tachymeter bezel featuring black aluminum. The model underwent even more updation within the year 1963 with straight baton hands and an uneven situation for protecting the crown and chronograph pushers.

A good deal of stars and celebrities are already discovered to wear Omega watches. James Bond, the Hollywood star, continues to be sporting the timepieces from this brand due to the fact the year 1995. Other celebrities that have been uncovered to wear these watches comprise Prince William, John F. Kennedy, George Clooney, Joe Biden, Nicole Kidman, Stephen Colbert, Cindy Crawford and lots of some others.

Author: Michele Clark
Web site:Anonymous said...

[url=http://omegawatchkakaku.blogspot.jp/]オメガ 腕時計 レディース[/url]


Most affordable Minute Repeater Are Undoubtedly Omega Replica Watches

Preview Identicalkopi.com just before Omega Watches' official launch at TWF in March 2011, this 1st thinnest "Minute Repeater" with Bi-Retro function is probably the initial tremendously compositive watches manufactured creatively by the greatest God-father of horological bound.Up to this day,Identicalkopi.com has properly copy Omega Arena De Ville.It should go with no saying that Watches are identical.Replica Omega De Ville is 41.0mm in diameter,and has to be fairly spectacular on a sports fanenthusiast's wrist!

Once you are clever and productive company individuals that must do the job in the settled office or need to be on small business trips loads,clearly Replica Omega De Ville Mens Observe is your sensible Alternative!Why may want to I say this stage?Buddy,I completely make no nones about Replica Omega De Ville Mens View.


Leap over the bandwagon and civic demand could be the elementary object of Omega De Ville Replica Watches,so that you can easily know the newest types of the Omega Replica Watches in Identicalkopi.com. With aborative redesign and imitation,picked materials and graceful modelling,we consumers can spend money on the reasonably-priced from Identicalkopi.com. And also you definitely will track down that everything you see is what you get!

All correct,no have to repeat it,I only inform you that secret one particular time-First come,first served!Inventories are now not a lot,you got it?Properly,in addition,you will definitely be the biggest winner if you happen to choose up a mass of Omega Replica Watches.Free of charge shipping follow your buy forms.

Anonymous said...

[url=http://omegadevillekakaku.blogspot.jp/]オメガ デビル プレステージ[/url]


Getting Replica Omega Watches Internet is Very Perfect and Intelligent

Now, affairs are becoming a large trend.

Now, affairs have become a large trend. Although they are not crafted by aboriginal makers, they may be accustomed by added and extra agog fashioner. In comparison with the awful priced precise counterfeits, they may be basically absolute substitutes.


For humans who want to become contemporary and achieve money added worthwhile, they are definitely best and acute selections. You are able to complete easy admission to them. Today, the whole lot of acceptable technique to get them is affairs via the web. Which can added abate the price.

The lot of iconic account of affairs Replica Omega Watches via the internet is there are actually an superior ambit of choices you'll be able to opt from. If alone the look is accessible in aboriginal bag market place, you can easily regularly acquisition it on the web.

Via the internet foods frequently accept quite a bit of array and in accordance for your claimed aftertaste and mood, you can consistently get the great deal of acceptable 1. Should you still accept no abstraction against your favorable model, it is easy to do absolute seek out using the suggestions from the catalog.

The additional Replica Omega Watches could get cogent account from arcade on-line stands out as the lower charges. Why? The acknowledgment is easy. The internet based sellers never accept any expenditures accompanying on the shops, as one can find on-line meals as an alternative to the absolute ones.

On top of that, should you want to buy extra accoutrements to bout your altered apparel and occasions, you can easily accomplish aggregate orders to acquire ample abatement and once again additional abate prices.

You will find types of grades in Replica Omega Watches obtainable. The good deal of iconic and accepted brand in accepted bazaar is A++ grade. If you happen to do actively affliction regarding the superior and craftsmanship, you can easily correct your declare to the merchants and adapt your favorable one:one things which have been about 100% mirrored through the precise ones in any infant detail.

If you ever now nonetheless alternate to get artist Replica Omega Watches from the internet, I advance you try and adjustment a single and see how it is actually. I'm abiding you'll be afflicted with all the superior Replica Omega Watches which is aces in style, absolute in adroitness and abiding in function.

What is added significant, it is easy to complete hassle-free admission to them with decidedly minimal rates. If you should like, you may buy added accoutrements to bout altered moods and events. In abounding instances, you will definitely get some reductions on aggregate orders.

Inside a word, when you are crazy for the adorableness and affluence of branded Replica Omega Watches, and want to accomplish admired investment, attending no added than superior Replica Omega Watches.

I am a watch aficionado who like allotment any advice and architecture against and added affluence products. Hope you can actually allotment any cerebration and animadversion towards my aboriginal on the web creating at my website .