KEMBALI KEPADA AL QURAN

Sangat jelas bahwa kaum muslimin pada masa ini telah jauh dari Al Quran Al Karim yang merupakan petunjuk dalam mengharungi bahtera kehidupannya (The Way Of Life). Firman Allah : Berkatalah Rasul : “ Ya Rabbku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al Quran ini sesuatu yang tidak diacuhkan ”. ( Surah Al Furqan, ayat 30)

Dan mereka (para musuh Islam) berusaha keras untuk menjauhkan kaum muslimin secara persendirian mahupun berkumpulan dari sumber utama kekuatannya iaitu Al Quran Al Karim . Sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Al Quran Al Karim mengenai target rahsia mereka dalam memerangi kaum muslimin dalam firmanNya:

“Dan orang-orang yang kafir berkata : “Janganlah kamu mendengar dengan sungguh sungguh akan Al Quran ini dan buatlah hiruk pikuk terhadapnya, supaya kamu dapat mengalahkan (mereka). ( Surah Al Fussilat, ayat 26)

Ini dapat kita lihat pada bulan mac lepas, dunia telah digemparkan dengan penerbitan sebuah filem pendek yang menghina Islam ‘Fitna the movie’ . Geert Wilders semasa menyatakan hasrat jahatnya untuk membuat filem pendek ini , menyatakan

“ Ban this wretched book (Quran) just like Mein Kampf is banned ” ( Sekat buku berdebah ini(Quran) seperti mana Mein Kampf disekat –‘Mein Kampf’ adalah sebuah buku karangan Hitler yang memicu kekejaman dan kezaliman) .

“Muslims living in the Netherland should tear out half of the Koran” ( Muslim yang tinggal di Belanda harus mengoyak separuh dari Quran).

“If Mohammad lived here today, I would propose chasing him out of the country with peck and fetters ”( Jika Muhammad hidup/tinggal di sini hari ini saya akan mencadangkan dia dihalau dari negara ini).


http://www.iht.com/articles/ap/2007/11/28/europe/EU-GEN-Netherlands-Anti-Quran-Film.php

Selain dari itu, Jal Daston selaku perdana menteri Inggeris mengatakan : “ Selagi Al Quran masih ditangan umat islam, Eropah tidak akan dapat menguasai negara-negara Timur.” (Lihat buku “Rencana Penghapusan Islam dan Pembantaian Kaum Muslimin di Abad Modern” oleh Nabil Bin Abdurrahman Al Mahisy /13). Jauhnya umat terhadap Al Quran Al Karim merupakan suatu masalah besar pada kaum muslimin.

Ringkasnya, ketika umat Islam telah jauh dari Kitabullah, maka musibah dan mala petaka serta segala jenis penyakit hati akan datang silih berganti , Saat ini ayat Al Quran hanya digunakan untuk didendangkan bagi mencari pemenang tilawah Al quran bukan untuk dihayati maknanya apatah lagi untuk diamalkan dalam kehidupan sebagai dasar berfikir dan bertindak.

Kita berdoa kepada Allah, semoga Dia menggerakkan hati dan mememudahkan langkah kita dan umat islam lainnya untuk kembali kepada Kitabullah dan Sunnah Nabinya sehingga menjadi umat yang terbaik sebagaimana firmanNya : “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah” ( Surah Al Imran, ayat 110)


KEUTAMAAN MEMBACA DAN MENGAMALKAN AJARAN AL QURAN

Dari Abu Musa Al-Asy’arit berkata, Rasulullah bersabda :

“Perumpamaan orang mukmin yang membaca Al Quran bagaikan buah limau baunya harum dan rasanya lazat dan tidak berbau.Dan perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al Quran bagaikan kurma, rasanya lazat dan tidak berbau.Dan perumpamaan orang munafik yang membaca Al Quran bagaikan buah raihanah yang baunya harum dan rasanya pahit dan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al Quran bagaikan buah hanzholah tidak berbau dan rasanya pahit.” Muttafaqun ‘Alaihi.

Merupakan suatu kewajipan bagi seorang muslim untuk selalu berinteraksi aktif dengan Al Quran dan menjadikannya sebagai sumber inspirasi, berfikir dan bertindak. Membaca Al Quran merupakan langkah pertama dalam berinteraksi dengannya, dan untuk menghairahkan serta menghidupkan kembali keghairahan kita dalam membaca Al Quran, di sini terdapat beberapa keutamaan membaca Al Quran sebagai berikut :

1. Manusia yang terbaik .

Dari Utsman bin Affan, dari Nabi bersabda : “ Sebaik-baik kalian iaitu orang mempelajari Al Quran dan mengajarkannya .” H.R Bukhari

2.Dikumpulan bersama para malaikat .

Dari Aisyah Radhiyallahu Anha berkata, Rasulullah bersabda : “ Orang yang membaca Al Quran dan ia mahir dalam membacanya maka ia akan dikumpulkan bersama para malaikat yang mulia lagi berbakti. Sedangkan orang yang membaca Al Quran dan ia tergagap gagap dan merasa berat (belum fasih) dalam membacanya, maka ia akan mendapat dua ganjaran.” Muttafaqun ‘Alaihi.

3.Sebagai syafa’at di hari Kiamat.

Dari Abu Umamah Al Bahili berkata, saya telah mendengar Rasulullah bersabda : “Bacalah Al Quran ! maka sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi ahlinya (iaitu orang yang membaca, mempelajari dan mengamalkannya).” H.R. Muslim

4.Kenikmatan tiada tara

Dari Ibnu Umar, dari Nabi bersabda : “ Tidak boleh seorang menginginkan apa yang dimiliki orang lain kecuali dalam dua hal ; (Pertama) seorang yang diberi oleh Allah kepandaian tentang Al Quran maka dia melaksanakannya sepanjang hari dan malam. Dan seorang yang diberi oleh Allah kekayaan harta maka dia infaqkan sepanjang hari dan malam. “ Muttafaqun ‘Alaihi

5. Ladang pahala.

Dari Abdullah bin Mas’ud berkata, Rasulullah telah bersabda : “Barangsiapa yang membaca satu huruf dari Kitabullah (Al Quran) maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan akan dilipat gandakan dengan sepuluh kali lipat. Saya tidak mengatakan “ Alif Lam Mim” itu satu huruf, tetapi “Alif” itu satu huruf, “Lam” itu satu huruf dan “Mim” itu satu huruf.” H.R At Tirmidzi dan berkata : “ Hadits hasan shahih”

6.Kedua orang tuanya mendapatkan mahkota syurga .

Dari Muadz bin Anas, bahwa Rasulullah telah bersabda : “ Barangsiapa yang membaca Al Quran dan mengamalkan apa yang terdapat di dalamnya, Allah akan mengenakan mahkota kepada kedua orangtuanya pada hari kiamat kelak. (Di mana) cahayanya lebih terang dari pada cahaya matahari di dunia. Maka kamu tidak akan menduga bahwa ganjaran itu disebabkan dengan amalan yang seperti ini. ” H.R. Abu Daud

0 comments: